Poézia mesta

Devin | Štvrtok 9.11.2017, Publicistika


Michal Tallo: Von/ Michal Tallo pôsobí ako interný doktorand na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Organizačne pracoval na niekoľkých filmových a literárnych festivaloch, je redaktorom časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna a organizátorom literárneho projektu Medziriadky. Knižne debutoval básnickou zbierkou Antimita (2016, Drewo a srd), a jeho básne boli preložené do viacerých európskych jazykov. Do cyklu Poézia mesta prispel básňou inšpirovanou napísom VON, ktorý našiel pri stavenisku na Obchodnej ulici v Bratislave. Premiéru si môžete vypočuť: 9.11.2017 o 14.08 v Rádiu Devín. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

Nájdete nás na Facebooku