Poézia mesta

Devin | Štvrtok 21.12.2017, Publicistika


Zuzana Mojžišová je slovenská scenáristka a spisovateľka. Autorka románov Bon voyage /za ktorý bola nominovaná na cenu Anasoft Litera/ a Genius loci. Vyštudovala filmovú scenáristiku, v súčasnosti učí na VŠMU v Bratislve na katedre umeleckej kritiky. Beletristické, žurnalistické či filmologické texty publikuje v domácich aj zahraničných časopisoch a zborníkoch. Do cyklu Poézia mesta prispela minipoviedkou Wilde v Bratislave. Ako zdrojový material je poslúžil nápis na múre podjazdu pri bývalej Oblude. Obluda - celým menom Intergalaktická obluda, bol Bratislavský alternatívny hudobný klub. Premiéru si môžete vypočuť: 21.12.2017 o 14.08 v Rádiu Devín. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

Nájdete nás na Facebooku