Poézia mesta

Inge Hrubaničová: Separujte správne!/ Autorkou textu ďalšej časti cyklu Poézia mesta je spisovateľka, pedagogička, jazykovedkyňa a herečka Inge Hrubaničová. Jej text Separujte správne! je inšpirovaný dvoma nápismi – úradným a anonymným – aktivistickým na kontajneri v Bratislave na Zochovej ulici.