MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Hosť Panorámy

Prinášame Vám zaujímavý rozhovor na spríjemnenie sobotného predpoludnia.
Vysiela sa: sobota o 10:00.
Popis epizódy
hosť: Jaroslav Beliš (výtvarník LAND ART umenia) Land art vychádzajúci z anglických slov land – pôda a art – umenie začali prezentovať umelci, ktorí viac nechceli vystavovať svoje diela v uzavretých múzeách či galériách. Namiesto toho sa rozhodli využiť okolitú prírodu a materiál, ktorý ponúka – pôda, kamienky, lístie, drevo, kvety, ľad atď. Zväčša sa land artové diela nachádzajú na nedostupných miestach, kde ešte nezasiahla ľudská ruka, no výnimkou nie sú ani diela situované v dostupných parkoch či v iných verejných priestranstvách. Zaujímavosťou na land arte je jeho krehkosť a tvárnosť, keďže diela podliehajú prirodzenému kolobehu prírody, ako sú čas, poveternostné podmienky, rast, prirodzená zmena štruktúry materiálu a mnoho ďalšieho. V závislosti od použitého materiálu je vznik diela rôzny – môže trvať niekoľko minút, mesiacov až rokov. Ako a kde vznikajú diela výtvarníka Jaroslava Beliša? moderuje: Beáta Repíková