Zóna faktu

Mária Michalková: Meruôsme - Osobnosti / Štúrovci a ich činnosť (politická, kultúrna); protestanti - katolíci; Hurban - osobnosť a aktivity, ich význam; spolky (učené spoločnosti); A. Jurkovičová; Janko Kráľ; Ján Francisci; Janko Matúška; Daniel Lichard hosť: PhDr. Daniela Kodajová, HU SAV Protagonisti našich meruôsmych sú pre nás zväčša suchými menami v učebniciach – pritom išlo o mladých ľudí z mäsa a kostí, ktorí žili svoje dni naplnené celkom obyčajnými starosťami, radosťami a povinnosťami, láskami a priateľstvami, nádejami a sklamaniami. Žili v dobe, ktorá na nich kládla nezvyčajné požiadavky, a na to, že si sami kládli vznešené a náročné ciele, pre ktoré boli ochotní veľa obetovať. Poniektorí uspeli, poniektorí rezignovali, ale ich činy a ich úsilie si zaslúžia, aby sme na nich nezabudli, a aby sme si pripomenuli, že bez ich boja by sme takmer určite nemali dnešné Slovensko.