Zóna faktu

Devin | Nedeľa 20.05.2018, Lit-dram. útvar


Od Clevelandskej dohody k Pittsburskej dohode/ Prvým rozhodujúcim oficiálnym vystúpením v Rakúsko-Uhorsku, ktoré deklarovalo vôľu utvoriť povojnové štátoprávne usporiadanie vo forme zväzku Čechov a Slovákov, bol prejav poslanca Františka Staněka v ríšskom sneme v máji 1917. V Uhorsku sa otvorene, teda verejne, vyslovila vôľa ustanoviť spoločný česko-slovenský 1.mája 1918 v Liptovskom Mikuláši. Túto rezolúciu vtedy predniesol Vavro Šrobár. Tak ako minule i dnes budeme hovoriť najmä o tom, akú rolu zohrali českí a slovenskí predstavitelia v zahraničí i doma či prezident Spojených štátov amerických Woodrow Wilson pri zmene pohľadu na povojnovú budúcnosť Rakúsko-Uhorska. Pripomenieme význam Clevelandskej a neskôr predovšetkým Pittsburskej dohody medzi českou a slovenskou komunitou žijúcou v USA. Neopomenieme však aj dôležitosť už spomenutej Mikulášskej rezolúcie. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú opäť Dušan Kováč, doktor vied a univerzitný profesor Roman Holec, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori Robert Kotian a Peter Turčík.

 

Nájdete nás na Facebooku