Fenomény

Devin | Sobota 27.07.2019, Publicistika


V sobotných Fenoménoch Zuzany Golianovej sa viac dozviete o historicko-spoločenskom kontexte vzniku stavby, o konštrukcii, materiáloch, autoroch - architektoch a ich víziách, urbanistickom začlenení ale aj o niektorých mýtoch a fámach; to všetko s hosťami: architektom Štefanom Bekešom a historikom, architektom z Historického ústavu SAV Petrom Szalayom.

 


RTVS Rádio DEVÍN vysiela každú sobotu o 8.05 reláciu o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.

Nájdete nás na Facebooku