Fenomény

Devin | Sobota 9.11.2019, Publicistika


Možno sa aj vám zdá, že v aktuálnom „deviatkovom" roku, keď si pripomíname sté výročie vzniku Bauhausu, počujeme všade práve slovo „Bauhaus", akoby šlo o nejaký mýtus. Pre nás je však táto avantgardná umelecká škola, ktorá súvisela s funkcionalizmom, fenoménom. Hovoríme o nej viac, o situácii vo vtedajšom Nemecku i v Európe po skončení 1. svetovej vojny. Aká bola spoločenská objednávka, ako ju vnímal, ako ju odhadol zakladateľ Bauhausu Walter Gropius? A ako s touto výraznou tradíciou a novátorstvom súvisí Bratislava? Hostkami relácie Rádia DEVÍN Fenomény Zuzany Golianovej sú: Klára Prešnajderová zo Slovenského múzea dizajnu a Simona Bérešová, doktorandka dejín umenia na Humboldtovej univerzite v Berlíne.

 


RTVS Rádio DEVÍN vysiela každú sobotu o 8.05 reláciu o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.

Nájdete nás na Facebooku