Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.
Vysiela sa: štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.
Popis epizódy
V cykle RTVS Rádia DEVÍN Fenomény sa už Mariana Jaremková venovala predčasne zosnulému fotografovi Robertovi Mapplethorpovi. No zatiaľ čo telá na jeho fotografiách sú dokonalé, fotograf Jan Saudek hľadá – a nachádza – krásu aj v nedokonalostiach. V máji oslávil 85. narodeniny a oslávil ich retrospektivnou výstavou v Prahe, i novou knihou – rozhovorov s kňazom Karolom Lovašom. „Túžil som po sláve a bohatstve – a nič z toho som nedosiahol. Ale niekoľkokrát som stál blízko nevýslovnej krásy – vždy to bola žena a to bolo pre mňa omnoho viac,“ hovorí o svojej tvorbe. Len pred niekoľkými dňami sa skončila výstava jeho diel v Prešove a stále ešte môžete navštíviť výstavu Jan Saudek 85 v Bratislave. Aj pri tejto príležitosti budú najnovšie Fenomény patriť tomuto „prorokovi nehy“.