Reláciu najbližšie vysielame

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.
Vysiela sa: štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.
Popis epizódy
Záujem o posmrtný život nájdeme v rôznych podobách naprieč všetkými kultúrami. Dnes obdivujeme pyramídy v Egypte či Južnej Amerike a v 70. rokoch v Číne náhoda priniesla objav, ktorý odhalil viac z pozemského i posmrtného života Prvého cisára. Bolo o ňom známe, že sa od mladého veku usiloval zvíťaziť nad smrťou. Aby dosiahol nesmrteľnosť, dal si postaviť hrobku - rozsiahlu podzemnú nekropolu stráženú terakotovou armádou. O tomto výnimočnom objave, ktorý fascinuje celý svet, sa v cykle RTVS Rádia DEVÍN Fenomény Mariana Jaremková rozpráva s vedeckou pracovníčkou Ústavu orientalistiky SAV, sinologičkou a prekladateľkou Danielou Zhang Czirákovou.