Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.
Vysiela sa: štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.
Popis epizódy
Dnešné Fenomény nás zavedú do sféry európskeho moderného tanca, predstavíme si jeho zakladateľa, slovensko-maďarského tanečníka, choreografa, estetika, mnohovrstevnatú osobnosť, fascinovanú tancom, pohybom ľudského tela. Rudolf Laban /laban/, rodák z Bratislavy, sa zaoberal psychológiou pohybu, pohybovou terapiou. Do dnešných dní ja známa Labanova analýza pohybu, vytvoril jasný, štruktúrovaný základ pre teóriu tanca a vôbec pohyb ľudského tela; bol tým, kto hľadal možnosti, ako pohyb zapísať. Kultivoval ľudí, veril, že tanec, pohyb robí človeka lepším. Fenomény o Rudolfovi Labanovi pripravila Zuzana Golianová, na rozhovor o živote, diele a odkaze tejto fenomenálnej, no i neprávom zabudnutej osobnosti, pozvala choreografku, pedagogičku, pohybovú analytičku Martu Polákovú.