Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.
Vysiela sa: štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.
Popis epizódy
Beatnická femme fatale, Rimbaud v sukni. To sú prívlastky, ktoré sa spájajú s poetkou Vladimírou Čerepkovou. Na jednej strane živel, žena ktorej život je dnes rozprávaný cez množstvo divokých historiek. Na druhej strane autorka neobyčajnej poézie. Prešla si detskými domovmi, polepšovňami, psychiatrickými ústavmi, aby ju a jej talent iba ako 16-ročnú objavili práve v polepšovni. V 17-tich už bola hviezdou legendárnej poetickej vinárne Viola a stala sa jednou z troch najvýraznejších predstaviteľov beat generation u nás - spolu s Václavom Hraběm a Inkou Machulkovou. Jej búrlivý život v Prahe a neskôr v emigrácii v Paríži je dnes legendou a trochu zastiera to najdôležitejšie - jej poéziu. Mariana Jaremková sa o fenoméne Vladimíra Čerepková rozpráva s autorkou nekonvenčného knižného portrétu nominovaného na cenu Magnesia litera Alicou Horáčkovou a spomínať bude aj režisér Juraj Jakubisko, ktorý o nej nakrútil krátky film.