Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.
Vysiela sa: štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.
Popis epizódy
Pred 10 rokmi vyšiel román Kateřiny Tučkovej Žítkovské bohyne a zrodil sa knižný fenomén, ktorý vzbudil záujem o iný fenomén – bohovanie a bohyne. Prepojenie reálií a fikcie prilákalo do Žítkovej a okolia množstvá turistov, ktorí neváhali narúšať súkromie domácich obyvateľov aby získali fotografie nielen exteriéru domov, kde kedysi tieto bohyne žili. Napriek dobe v ktorej žijeme mágia, povery a „čarovanie“ z našich životov tak úplne nevymizli a nehovoríme iba o zachovaných ľudových tradíciách. O mágii ako súčasti kultúrnej tradície i modernej doby, vnímaní ženy a jej magickej moci i o spomínanom bohovaní sa bude Mariana Jaremková rozprávať v cykle Fenomény so sociálnou antropologičkou Tatianou Bužekovou z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.