Klub komunálnej politiky - Banská Bystrica

Regina Stred | Streda 30.05.2018, Spravodajstvo


Aktuálny stav a oprava ciest v BB a ZA kraji, hostia: predseda predstavenstva krajskej Reg. správy ciest BBSK – Ján Butkovský, primátor mesta Brezno Tomáš Abel, tel.: Ivan Mokrý – poverený riadením odboru dopravy a územného plánovania ŽSK

 

Nájdete nás na Facebooku