Kontakty

Slovensko | Utorok 23.06.2020, Začiatok relácie


Hostia: Juraj Smatana (štátny tajomník MŽP), Rudolf Mackovič (Zväz výrobcov cementu). V cementárskych rotačných peciach sa dá spáliť takmer všetko - od priemyselného odpadu, cez nebezpečný zdravotnícky materiál až po smeti z domácností. Aj napriek tomu, že máme stovky skládok, do našich cementární sa dováža vhodný odpad zo zahraničia. Odpady sú obrovský problém - čo budeme robiť so smeťami? Kde ich budeme spaľovať? Moderuje: Petra Strižková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.

 

Nájdete nás na Facebooku