Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Branislav Tréger (predseda ZMOS), v nahrávke: Veronika Remišová (ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), Katarína Rochovská (nezávislá odborníčka na eurofondy). Z eurofondov môžeme čerpať milióny eur, no zdá sa, že s tým máme dlhodobý problém. Nemáme dobré projekty? Nevieme ich obhájiť a realizovať? Novela zákona o európskych fondoch má zjednodušiť procesy a eliminovať možnosť korupcie. Aké úskalia má návrh ministerky Veroniky Remišovej? Moderuje: Eva Sládková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.