Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hosť: Radoslav Ragač (poverený riaditeľ Národného pamiatkového úradu, bývalý riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva na MK SR). Bojnický oltár, Berniniho busta, stratené mince v Slovenskom národnom múzeu, či rímske šperky v Piešťanoch. Ako Slovensko prichádza o umelecké diela? Čo robí kultúrna diplomacia a aká je šanca dostať stratené diela späť domov? Moderuje: Petra Strižková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.