Reláciu najbližšie vysielame

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hosť: Dagmar Bednáriková (Komora daňových poradcov). Koniec marca je termín, do kedy treba podať priznanie k dani z príjmu. V akých prípadoch môžeme požiadať o odklad? Môže byť dôvodom napríklad aj choroba, najmä v súčasnej situácii spojenej s koronavírusom? Aké príjmy zdaňovať nemusíme a naopak čo všetko tejto dani podlieha. Aké sú aktuálne úľavy a bonusy, ako zdaniť napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti? Moderuje: Eva Vasilová. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.