MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Tomáš Klubert (Ústav pamäti národa), Andrej Návojský (lektor a metodik Nadácia Milana Šimečku). K najkontroverznejším a verejnosťou najhoršie spracovaným častiam našej histórie patrí obdobie vojnového Slovenského štátu. Tragickou kapitolou bola likvidácia židovského obyvateľstva, ale aj represie proti Povstaniu a ľuďom, ktorí bojovali proti nacizmu a fašizmu. Je to už 82 rokov. Mali by sme vedieť, kde bola pravda, aké to bolo a ako by sme túto tému mali priblížiť deťom /nielen/ v školách. Moderuje: Eva Sládková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.