Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hosť: Katarína Kretter (zástupkyňa bojovníkov proti odpadu, ktorých zastrešuje iniciatíva Vezmi si ma). Do prírody chodíme radi. Čím je nás tam ale viac, tým viac stôp po sebe nechávame. A nielen v snehu či blate. Obaly od potravín a nápojov, použité rúška, vreckovky, ba dokonca i detské plienky. To všetko nachádzajú ľudia, ktorí chodia na turistami obľúbené miesta nie relaxovať, ale zbierať odpadky. Po celom Slovensku dobrovoľníci čistia brehy riek, okolie jazier, lesy aj lúky. O tom, čo ich motivuje a prečo by to mali robiť všetci, budeme hovoriť v Kontaktoch. Moderuje: Blažena Bóoczová. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.