MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostky: Zuzana Stavrovská (komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) a Andrea Kozová (vedúca Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie v Bratislave). Podľa posledného prieskumu portálu profesia.sk len 15% opýtaných uviedlo, že má kolegyňu alebo kolegu so zdravotným znevýhodnením. Je to dosť alebo málo? Na jednej strane sú obavy pri ich zamestnávaní - na druhej strane prinášajú ľudia so zdravotným hendikepom do pracovného kolektívu mnoho benefitov. Ako sme na tom so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených? V akých oblastiach sa najčastejšie objavujú? Aké majú možnosti? Moderuje: Mária Petríková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.