Tour de France 2022
Tour de France 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Tomáš Strážay (analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku), Andrej Bán (publicista, vojnový reportér). Prvého apríla uplynie 20 rokov odvtedy, čo chytili jedného z najhľadanejších vojnových zločincov súčasnosti – Slobodana Miloševiča. Pri tejto príležitosti sa pozrieme na to, ako sa krajiny bývalej Juhoslávie dokázali vyrovnať s následkami občianskej vojny. Ktorým sa to podarilo a prečo niektoré dodnes ekonomicky aj politicky trpia? Aké sú ich vzájomné vzťahy? Moderuje: Eva Sládková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.