Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Marian Boča a Branislav Truska (firma na recyklovanie tvrdých veľkoobjemových plastov) Triedenie a recyklácia má prednosť pred spaľovaním. To je jedna z hlavných myšlienok novely zákona o odpadoch, ktorú schválili poslanci koncom septembra a platiť má od nového roka. – Ako je na Slovensku vyriešené triedenie a recyklácia veľkoobjemových plastov na úrovni zberných dvorov, zberových spoločností a firiem na recyklovanie odpadu? Čo sa zo zrecyklovaného plastu reálne vyrába a koľko ide na skládku alebo do spaľovne? O týchto témach sa bude rozprávať Blažena Bóoczová s jej hosťami v Kontaktoch Rádia Slovensko. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.