Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: JUDr. Zuzana Dlugošová (predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti), Mgr. Magdaléna Dobišová (Podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka odboru Správa spoločnosti SKANSKA, zamestnávateľ, ktorý má vypracovaný etický kódex na odhaľovanie korupcie) Ekonomická referentka si všimla, že vo firme nesedia papiere ku kúpe nových áut. Nemlčala a podozrenie z nezákonnej činnosti na pracovisku oznámila. To čo je vo Švajčiarsku bežná vec, teda ohlásiť porušenie zákona, sa u nás stále chápe skôr ako udávanie. Tzv. wistlbloweri - po slovensky oznamovatelia - odhaľujú podvody a popritom idú do veľkého rizika. Pomôcť im má nový Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Stane sa inštitúcia bezpečným útočiskom pre ľudí, ktorí nechcú mlčať o pomeroch na pracovisku? Moderuje: Petra Strižková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.