Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Ingrid Ludviková (zastúpenie EÚ na Slovensku), Viliam Páleník (prognostik zo SAV) Slobodný pohyb za prácou v rámci krajín Európskej únie je jedným z najväčších benefitov medzinárodného spoločenstva. Prináša však aj nové výzvy. Na to, aby bola zabezpečená spravodlivá mobilita pracovnej sily a aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo rovnako, dohliada ELA - teda Európska agentúra práce, ktorá už začala svoju činnosť v Bratislave. Ako nám pomôže? Moderuje: Eva Sládková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.