Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Dana Grafiková (predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska), Mária Moricová (terénne opatrovanie v rodinách) Ich zárobky sú priemerné, či podpriemerné, práca fyzicky aj psychicky náročná - aj preto mnohé odchádzajú do zahraničia. So smrťou sa vo svojej práci stretávajú, ale nikdy to nebolo také časté ako v uplynulom roku a pol. Najmä minuloročné Vianoce boli skúškou ohňom.... Ako sa žije opatrovateľkám, ktoré sa starajú o seniorov v sociálnych zariadeniach a rodinách? Dôverujú očkovaniu? Čelia vyčerpaniu tak ako ich kolegovia v nemocniciach? Moderuje: Petra Strižková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.