Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Zuzana Stavrovská (Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím), Monika Vrábľová (Slovenský zväz telesne postihnutých) Človek je celý život zdravý, zostarne, prídu choroby a ani nevie ako dostane sa do kategórie zdravotne postihnutých. Alebo sa so zdravotným znevýhodnením už narodí. Taký je život. Nepriznanie peňažných príspevkov na svoj hendikep, nedostupnosť asistentov či naťahovačky so susedmi o montáž schodiskovej plošiny v paneláku. To sú len niektoré trampoty, ktoré riešia naši zdravotne znevýhodnení spoluobčania. Kto a čo im reálne pomôže? Moderuje: Petra Strižková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.