MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: JUDr. Barbora Hubertová (generálna prokuratúra SR, špecialistka na trestné činy páchané na deťoch), PHDr. Ida Želinská (sociálna poradkyňa a analytička) Deje sa to po celom svete - deti natáčajú autentické videá s brutálnym obsahom. A keď sa to prevalí, sme zhrozrení nad krutosťou našich ratolestí. Obec Miloslavov pri Bratislave sa momentálne stala akýmsi symbolom takéhoto vyčíňania. O takúto reklamu žiadna obec nestojí. Čo s deťmi, ktoré robia strašné veci iným deťom? - o trestnoprávnej rovine podobných prípadov ako sa stal v Miloslavove... Ako sa vypočúvajú, trestajú a prevychovávajú mladiství delikventi? Moderuje: Petra Strižková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.