MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Ján Hero (splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity), Júlia Čurillová (riaditeľka ZŠ Bystrany) „Pomôže iba vzdelávanie - vzdelávanie je základ“- hovoríme stále dookola. Ale napriek úsiliu pedagógov, peniazom z Európskej únie, rôznym projektom a asistentom - vzdelávanie detí z osád je obrovský problém. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity má nového šéfa, ktorý má dlhoročné skúsenosti s národnostným školstvom. Pomôže školám, v ktorých sa učia marginalizované deti, zvládať ich misiu? Moderuje: Petra Strižková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.