Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Revitalizácia lesných ciest | Hostia: Štefan Vaľo (bývalý ťažiar, obchodník s drevom, dnes živnostník, ktorý opravuje lesné cesty) a Ľubomír Marhavý (ambasádor pôdy, poľnohospodársky a lesný konzultant). | Lesné cesty, po ktorých zvážajú ťažké mechanizmy drevo, je udupaná “na betón”. Keď zaprší, po zhutnenej pôde voda prebehne dolu kopcom bez toho aby vsiakla. Aj preto lesy vysychajú! V dnešných Kontaktoch rozpovieme príbeh o ťažiarovi a obchodníkovi s drevom, ktorý znenazdajky precitol a začal oživovať udupanú, neživú lesnú pôdu. | Moderuje: Petra Strižková. | Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko.