Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Domovy sociálnych služieb budú po novom kontrolovať špeciálni inšpektori | Hostia: Ján Hudák (Generálny riaditeľ inšpekcie v sociálnych veciach, MPSVaR) a Branislava Belanová (riaditeľka Domova jesene života z bratislavskej Dúbravky). | Kvalita domovov sociálnych služieb je rôzna - v mnohých sú klienti, aj ich príbuzní úplne spokojní - inde sú problémom zastarané priestory, či zlé vedenie. A všade zápasia s nedostatkom zamestnancov. Aj preto domovy sociálnych služieb budú po novom kontrolovať špeciálni inšpektori. Je to dobré rozhodnutie, alebo zbytočná šikana? | Moderuje: Petra Strižková. | Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko.