Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Nová školská reforma. | Hosť: Martin Kríž (generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR). V nahrávke: ZŠ Martin, Hurbanova – zapojili sa do pilotného testovania nového kurikula. | S novým školským rokom prichádza aj nový spôsob učenia na základných školách. Na vybraných školách budú učitelia svojich žiakov v prvých ročníkoch vzdelávať podľa nových učebných osnov, ktoré pripravovali stovky odborníkov. Mnohí sa zo školskej reformy tešia, mnohí sú skeptickí a neveria učivu rozdelenému do vzdelávacích cyklov. Jedno je však isté - treba zastaviť klesajúcu úroveň našich detí v matematike, prírodných vedách a v čítaní s porozumením. Viac už v dnešných Kontaktoch s Petrou Strižkovou. | | Moderuje: Petra Strižková. | Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko.