Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Pravidlá proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. | Hostia: Tatiana Brnová (riaditeľka organizácie Žena v tiesni) a Barbora Burajová (Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie). | Prísnejšie zákony proti kybernetickému násiliu, lepšia pomoc pre obete a opatrenia na prevenciu znásilnení. Európsky parlament prijal vôbec prvé pravidlá týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Ako vyzerá situácia u nás? Čo robiť, ak zažívate násilie, alebo poznáte niekoho, koho sa to týka? Prečo je stále problém s nahlasovaním a zbieraním dôkazov? Viac v Kontaktoch so Zuzanou Botikovou. | Moderuje: Zuzana Botiková; | Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko.