Klub osobností - NEV

Rusínsky, rómsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. a 3. sobota v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínsky, rómsky)
a 2. sobota v mesiaci o 20:00 - 21:00
2. štvrtok v mesiaci 19:00 – 20:00 (ukrajinský)
Popis epizódy
Túžim, aby rástla generácia Rómov a Slovákov, ktorí budú umením a morálnymi hodnotami pozitívne ovplyvňovať a budovať Cirkev. Táto vízia a aktivity s ňou spojené si však vyžadujú plné nasadenie. Je to misia, ktorá potrebuje ľudí na plný úväzok. Ja som do tejto misie vstúpil a verím, že to, čo robím dnes, prinesie dobro nielen pre moju budúcnosť, ale aj pre budúcnosť celého Slovenska. To sú slova hosťa dnešného Klubu rómskych osobnosti Lukáša Buža z Jastrabia nad Topľou, ktorý pracuje v Komunitnom centre, spieva v gospelovej skupine a je aktívny v kresťanskom spoločenstve.