50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Klub osobností - NEV

Rusínsky, rómsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. a 3. sobota v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínsky, rómsky)
a 2. sobota v mesiaci o 20:00 - 21:00
2. štvrtok v mesiaci 19:00 – 20:00 (ukrajinský)
Popis epizódy
Lenka Bužová, je koordinátorka asistentov podpory zdravia v organizácii Zdravé regióny. Býva v Snine. Práca ju priviedla okrem iného aj medzi iné kultúry, nielen medzi Rómov. Vyskúšala si okrem iného pracovať aj ako sociálna pracovníčka v záchytnom tábore pre utečencov v Humennom.