Tour de France 2022
Tour de France 2022

Klub osobností - NEV

Rusínsky, rómsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. a 3. sobota v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínsky, rómsky)
a 2. sobota v mesiaci o 20:00 - 21:00
2. štvrtok v mesiaci 19:00 – 20:00 (ukrajinský)
Popis epizódy
V novej relácii vám na úvod ponúkneme rozhovor, ktorý vznikol ešte v roku 2016 a je súčasťou fondu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Dokumentačného a informačného centra rómskej kultúry. Predstavíme vám v ňom ženu, ktorá vo svojom regióne, ale nielen tam, bola autoritou. Jej príbeh od počiatku, keďže sa narodila počas II. svetovej vojny, je – povedzme – dobrodružný. Je ňou Helena Jonášová, ktorá sa narodila 6. júla 1944 v Banskej Bystrici.