Doma je doma

Rozhovory Evy Pribylincovej s ľuďmi, ktorí nadobudli životný štýl a pracovný know-how v zahraničí, avšak po čase sa vrátili domov a tu ho aplikujú.
Vysiela sa v Rádiu Slovensko v sobotu po 16:00.
Popis epizódy
Matej Mišík sa do Ameriky s rodičmi presťahoval ako dieťa a strávil tam obdobie základnej školy. Ako teenager sa ocitol opäť v Bratislave, kde po krátkom ročnom intermezzo vo Viedni aj zmaturoval. Vysokoškolské štúdium už ale opäť absolvoval v zahraničí, najprv bakalársky stupeň na Wirtschaftsuniversität Wien s polročným pobytom v Moskve, a potom magisterský stupeň na Tilburg University v Holandsku, kde študoval ekonomiku so zameraním na zdravotníctvo. Z Holandska ho zlákali kamaráti na založenie startupu na Slovensku, z ktorého sa po siedmich rokoch vrátil do odvetvia jeho srdcu najbližšiemu – do zdravotníctva. Dnes pôsobí na Inštitúte zdravotných analýz a hoc je už dlhšie na Slovensku, oceňuje, že možnosť realizovať je zároveň aj príležitosťou niečo reálne zmeniť. A to sú podľa neho skutočnosti, ktoré sa ponúkajú len v menších krajinách, ktoré sa ešte dynamicky rozvíjajú. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú sobotu po 16. hodine.