MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Reláciu najbližšie vysielame

Doma je doma

Rozhovory Evy Pribylincovej s ľuďmi, ktorí nadobudli životný štýl a pracovný know-how v zahraničí, avšak po čase sa vrátili domov a tu ho aplikujú.
Vysiela sa v Rádiu Slovensko v sobotu po 16:00.
Popis epizódy
Michaela Kršková strávila v zahraničí deväť rokov. Do Spojených štátov ju zaviala túžba po špičkovom vzdelaní na Princetonskej univerzite, kde vyštudovala medzinárodné vzťahy a verejnú politiku s plným štipendiom. Po stážach vo freiburgskej nemocnici či v sídle OSN v New Yorku získala prvú pracovnú skúsenosť v ugandskom Kabale v blízkosti národných parkov s poslednými gorilami na svete. Priniesla si odtiaľ celoživotnú lásku ku kľukatým cestám a rešpekt voči rozmanitosti osudov a kultúr na svete. V Prahe potom viedla neziskovú organizáciu a na pár rokov ju život zavial aj do Londýna a Oxfordu, kde získala prvé skúsenosti s prácou so špičkovými vedcami a technológiami. Po skončení magisterského štúdia medzi Ženevou a Bostonom sa rozhodla vrátiť domov na Slovensko, kde už vyše dvanásť rokov pôsobí vo svete startupov, investícií a inovácií a vychováva s manželom dve deti. Od minulého roka je prvou Chief Innovation Officer Slovenska a so svojím tímom na Úrade vlády pracuje na tom, aby Slovensko bolo sebavedomou, úspešnou krajinou. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú sobotu po 16. hodine.