Doma je doma

Rozhovory Evy Pribylincovej s ľuďmi, ktorí nadobudli životný štýl a pracovný know-how v zahraničí, avšak po čase sa vrátili domov a tu ho aplikujú.
Vysiela sa v Rádiu Slovensko v nedeľa po 13:30.
Popis epizódy
Matej Sapák vyštudoval aplikovanú matematiku a právo na Harvard University v USA. Po skončení štúdia sa vďaka štipendiu Martina Filka vrátil na Slovensko. Má skúsenosti zo štátnej správy, z biznisu a zo vzdelávania. Pracoval ako management konzultant v McKinsey & Company, bol poradcom na ministerstve financií i ministerstve školstva a spoluautorom stratégie pre budovanie vedomostnej ekonomiky. Jeho záujem o vzdelávanie a prácu s mládežou sa začal v oblasti neformálneho vzdelávania – Matej bol vedúcim skautského oddielu, debatným koučom a trénerom, niekoľko rokov viedol letné vzdelávacie programy Discover. Neskôr vyučoval na strednej a vysokej škole a dnes je riaditeľom LEAF Academy, medzinárodnej internátnej strednej školy v Bratislave. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. POZOR ZMENA: Každú nedeľu po 13:30.