Opri sa o mňa

Slovensko | Nedeľa 20.10.2019, Lit-dram. útvar


Služba druhým - Príbeh Evy a Stanislava Gurkovcov, ktorí už 20 rokov slúžia mladým ľuďom a núdznym.

 

Nájdete nás na Facebooku