Európsky týždeň

Týždenná analýza toho najdôležitejšieho, čo hýbe Európou.
Moderuje Soňa Weissová.
Vysiela sa: nedeľa: 18:23 - 18:30

Počas letných prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Téma: Európsky parlament prijal viaceré body. | Hostia: Radovan Geist (portál Euractiv) a Barbara Zmušková (portál Euractiv). | Autorka: Soňa Weissová.