My, Rusíni

Relácia sa venuje histórii Rusínov a všetkým aspektom rozvoja identity (kultúra, náboženstvo ap.). Jej cieľom je vyplniť mederu vo vzdelávaní Rusínov v oblasti identity.

Vysiela sa 3. sobota v mesiaci od 20.00 – 21:00.
Popis epizódy
Dnes vám predstavíme mladého muzikanta Michala Nogu, ktorý sa narodil v Košiciach, žije v Bratislave no svojou prácou a výskumom sa vracia do regiónu odkiaľ pochádza. Tradičná ľudová hudba Rusínov z okolia Svidníka je predmetom jeho výskumu, ale aj materiálom, ktorý hudobne spracoval na svojom prvom albume „Stopy“. Redaktor Štefan Štec Vám k tomu ponúkne aj vzácne archívne nahrávky rusínskych tradičných hudieb.