Tour de France 2022
Tour de France 2022

Zo života krajských miest

Komunálna rubrika, v ktorej od primátorov krajských miest Bratislavy, Nitry, Trenčína a Trnavy zisťujeme aktuálne informácie z tamojšej radnice.
Vysiela sa: štvrtok po 15. hodine.

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
V Bratislave nad Staromestskou ulicou, ktorá v sedemdesiatych rokoch rozdelila centrum mesta, by malo vzniknúť 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších- park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. Ohraničovať ho budú mestské hradby a Židovská ulica. Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Projekt z programu Živé miesta má priniesť veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a preliezačky pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších. Viac ztistila Marcela Jedináková.