Český magazín

Publicistický magazín, ktorý sa venuje životu českej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 1. a 3. nedeľa v mesiaci od 20:00 – 21:00