Seriál Rádia Regina Západ

Pred 100 rokmi bola založená Lekárska fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spoluautor publikácie, ktorú vydala Univerzita Komenského pri príležitosti storočnice jej prvej fakulty – Matej Gogola hovorí, že lekárska fakulta vychovala mnoho špičkových odborníkov. Prednostka Ústavu hygieny prof. Jana Jurkovičová hovorí o významných úspechoch ich ústavu a prof. Ján Breza spomína na nestora urológie prof. Vladimíra Zvaru.