Za zrkadlom NEV / Pal o gendalos

Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska k témam, ku ktorým sa chcú Rómovia vyjadrovať

Vysiela sa: 3. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00