Hosť Andrey Poláčkovej

Jeden z najúspešnejších slovenských atlétov posledného desaťročia nám prezradí, čo ho v ťažkých chvíľach drží nad vodou. Talkshow Hosť Andrey Poláčkovej pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.