Hosť naladený na Devín

O prvom ročníku nového technologického festivalu IXPO a jeho prípadných presahoch do umenia hovorí s moderátorom Tomášom Bartoňkom riaditeľ projektu Matej Drlička.