Hosť naladený na Devín

Devin | Piatok 6.09.2019, Publicistika


Ľuba Lesná a Peter Švec v rozhovore s moderátorom Tomášom Bartoňkom o 10. ročníku podujatia „Čítanie mien obetí holokaustu” spojeného s uvedením inscenácie Antikvariát o arizovaní steinerovského antikvariátu spisovateľom Ľudom Ondrejovom.

Nájdete nás na Facebooku