Hosť naladený na Devín

Zuzana Pacáková - Biela noc v Košiciach